గ్వాంగ్జౌ ఎగ్జిబిషన్

ప్రదర్శన యొక్క మూడు పునాదులు: చాలా చూడటం, చాలా బాధపడటం మరియు చాలా అధ్యయనం చేయడం. వివరాలు విజయాన్ని నిర్ణయిస్తాయి లేదా. ప్రతి చిన్న విషయం పట్ల మన వైఖరిని నొక్కి చెబుతున్నాము. గ్వాంగ్జౌ చైనాలోని మా బూత్ 4.2R03. చినాప్లాస్ 2019 కు స్వాగతం.

చినప్లాస్ 2019-5

To Top
Tel:+86-18164561278 E-mail:[email protected]